Ynke van Zuidam

Profiel

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut werk ik vanuit een persoonsgerichte grondhouding. Ik richt me op diagnostiek en persoonsgerichte, experiëntiële (ook wel cliëntgerichte) psychotherapie, zowel individueel als in een groep. Empathie, echtheid, acceptatie en confrontatie zijn hierbij kern begrippen. Mijn affiniteit gaat uit naar vragen m.b.t. zingeving en welzijn. Hoe kan ik mijn leven dusdanig inrichten dat de aandacht gaat naar hetgeen wat ik van waarde vind?

In de behandeling hecht ik grote waarde aan zelfontplooiing. In de veilige therapeutisch omgeving en met oordeelsvrij onderzoek komen we tot een groter begrip en betekenisgeving van het probleem. Dit maakt de weg vrij voor eigen verandering of oplossing.

Specialisaties

De praktijk biedt therapie bij diverse klachten als stemmings- en angstklachten, eetstoornissen en verslavingsproblematiek, lichamelijke en geestelijke spanningsklachten of stagnatie in persoonlijke ontwikkeling (waaronder ook persoonlijkheidsproblematiek).

Ik maak gebruik van bewezen effectieve methoden en principes uit  onder andere: ACT (acceptance en commitment therapy) en schematherapie. Daarnaast gaat mijn hart uit naar lichaamsgericht werken in psychotherapie waarbij ik gebruik maak van onder andere SP (sensorimotor psychotherapie), focussing en mindfulness. Ook zet ik EMDR of NET (narratieve exposure therapie) in wanneer geïndiceerd. Ik heb in het verleden in meerdere GGZ instellingen met diverse problematiek gewerkt. Naast mijn praktijkvoering werk ik ook ad-interim in grotere GGZ instellingen en geef ik leertherapie en supervisie.

Ik ben BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Lid van de LVVP (Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten)
Lid van de NVGP als groepspsychotherapeut.
En Persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut (lid, supervisor en leertherapeut VPeP)

Vergoedingen

Psychotherapie in de basis GGZ of de specialistische GGZ wordt, afhankelijk van uw verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed uit de basisverzekering. Heeft u hierover vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht op de website van de Praktijk: www.praktijkvanzuidam.nl

Contactgegevens

U kunt mij bereiken op 06- 28 25 76 35‬ of via info@praktijkvanzuidam.nl

Website

www.praktijkvanzuidam.nl

Wachttijd

Wachttijden fluctueren snel en momenteel is de geschatte wachttijd meer dan drie maand. Mocht u specifiek naar mij verwezen zijn dan kan in overleg gekeken worden naar mogelijke (andere) opties.

Aanvullende informatie over de wachttijd vindt u in de algemene toelichting.
Geactualiseerd op 20-2-2023.