Wouter Bleijenberg

Profiel

Wouter Bleijenberg heeft samen met Gerrie Bleijenberg-Derks een gecombineerde praktijk voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ met spreekuurlocaties in Zutphen, Dieren en Eerbeek.

Doelgroepen: Volwassenen, echtparen en Kind&Jeugd. Wouter Bleijenberg is als cliëntgericht psychotherapeut en Jungiaans Sandplay-therapeut gericht op een breed gebied van hulpvragen bij zowel jongeren, volwassenen en ouderen. De cliëntgerichte visie houdt ook in om cliënten te stimuleren hun eigen aandeel in problemen en klachten te leren herkennen en te zoeken naar een verbetering van zelfreflectie. Het leren open te staan voor gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen is een belangrijke ingang waarbij de cliënt zelf en niet zozeer de methode of richtlijn centraal staat. Het openstaan voor existentiële of transpersoonlijke aspecten van belevingen krijgt nadrukkelijk ruimte en er wordt uitgegaan van een holistische mensvisie. Het werk van C.G. Jung is een blijvende inspiratiebron voor het openstaan voor de veelzijdigheid van de menselijke psyche. De samenwerking met verwijzende huisartsen of instanties wordt zeer op prijs gesteld om tot een geïntegreerde behandeling te komen.

Specialisaties

Naast de gebruikelijke cliëntgerichte psychotherapie worden mindfulness, EMDR en Sandplay therapie toegepast. Persoonlijkheidsproblematiek volgens inzichtgevende therapie en relatietherapie volgens de EFT methode (Emotionally Focused Therapy). Er worden ook modules voor internettherapie aangeboden (E-health, o.a. Beating the blues).

In de praktijk werken circa 15 psychologen, waaronder basispsychologen, GZ psychologen, Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen. Wouter en Gerry Bleijenberg zijn bevoegd hoofdbehandelaar.

Vergoedingsregelingen

De contractering bij vrijwel alle zorgverzekeraars verloopt via Mentaal Beter, een landelijke GGZ instelling waar tientallen vrijgevestigde praktijken bij zijn aangesloten. Vanaf 2014 bieden wij zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ aan. Op onze website kunt u uitgebreidere informatie hierover vinden.

Registraties en Lidmaatschappen

Drs. Wouter Bleijenberg (1955) studeerde klinische psychologie en godsdienst/cultuur psychologie aan de RU te Nijmegen. Na zijn opleiding is hij sinds 1986 werkzaam geweest in een vrijgevestigde psychologenpraktijk en samen met zijn partner heeft hij deze praktijk laten groeien tot een groepspraktijk met 15 medewerkers. Geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) , Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut (BIG), lid van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (tevens leertherapeut en supervisor), gecertificeerd lid van de nationale en internationale Society for Sandplay Therapy. Opgeleid in EMDR, EFT en mindfulness.
De praktijk bezit sinds 2009 het kwaliteitskeurmerk HZK en is tevens een erkende opleidingspraktijk voor GZ-psychologen van het SPON te Nijmegen en stageplaats voor Masterstudenten Klinische Psychologie.
De praktijk neemt deel aan  de instelling Mentaal Beter. De praktijk is gecertificeerd NEN-EN/ISO9001 en is tevens een erkende opleidingspraktijk voor GZ-psychologen en Psychotherapeuten.

Contactgegevens

Centrale aanmelding en secretariaat: Spankerenseweg 37, 6951 CE Dieren. Tel. 0313-416100
Locatie Zutphen: Coehoornsingel 3-07 in gebouw Lunette. Tel. 0575-515004
Locatie Eerbeek: Loenenseweg 88-A, 6961 CT Eerbeek. Tel. 0313-416100
Email: w.bleijenberg@praktijkbd.nl

Website

www.praktijkbd.nl

Wachttijd

Jeugdzorg 7 weken, volwassenenzorg 8 weken.
Aanvullende informatie over de wachttijd vindt u in de algemene toelichting.
Geactualiseerd op 22-3-2022.