Wouter Bleijenberg

Profiel

Wouter Bleijenberg (1955) studeerde Klinische Psychologie en Godsdienst/Cultuur Psychologie aan de RU te Nijmegen en heeft samen met Gerrie Bleijenberg-Derks vanaf 1986 een psychologenpraktijk in Dieren, Eerbeek en Zutphen opgebouwd die ivm naderende pensionering in de afgelopen 3 jaar geleidelijk is overgedragen aan Mentaal Beter (GGZ instelling).
Sinds de overname van de diverse teams aan Mentaal Beter is de maatschap Psychologen Praktijk Bleijenberg-Derks weer een duo-praktijk voor Specialistische GGZ geworden. Daarbij worden ook Mindfulness-training, Leertherapie/Supervisie (VPeP) en leertherapie Sandplay therapie (ISST) aangeboden.

Visie en Aanbod

Wouter heeft zich binnen de reguliere GGZ gespecialiseerd in Clientgerichte Psychotherapie, waarbij naast bewerking van klachten en psychische problematiek veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, zingeving en bewerking van in standhoudende persoonlijkheidskenmerken. Met de specialisatie Sandplay therapie is er ook een mogelijkheid om naast gesprektherapie een speelse, vrije uitdrukking te kunnen geven aan onbewuste en pre-verbale aspecten van de psyche en onderliggende problematiek. Deze methode is gebaseerd op de Jungiaans analytische visie en methodiek.
De Cliëntgerichte visie houdt met name in om cliënten te stimuleren hun eigen aandeel in problemen en klachten te leren herkennen en te zoeken naar een verbetering door middel van zelfreflectie en het uitwerken daarvan in de therapeutische behandelrelatie. Het leren open te staan voor gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen is een belangrijke ingang waarbij de cliënt zelf en niet zozeer de methode of richtlijn centraal staat. Het openstaan voor existentiële of transpersoonlijke aspecten van belevingen krijgt nadrukkelijk ruimte en er wordt uitgegaan van een holistische mensvisie. Het werk van C.G. Jung is een blijvende inspiratiebron voor het openstaan voor de veelzijdigheid van de menselijke psyche. De samenwerking met verwijzende huisartsen of instanties wordt zeer op prijs gesteld om tot een geïntegreerde behandeling te komen.

Doelgroepen: Volwassenen/ouderen

Wouter is als Cliëntgericht psychotherapeut en Jungiaans Sandplay-therapeut gericht op een breed gebied van hulpvragen bij zowel (jong)Volwassenen als ouderen die passend zijn binnen de reguliere Specialistische GGZ en vergoede zorg. Waar sprake is van ernstige psychiatrische- en/of crisisgevoelige problematiek zal door het niet aanwezig zijn van snelle bereikbaarheid doorgaans verwezen worden naar grotere GGZ instellingen. De ambulante, vrijgevestigde setting moet passend zijn bij de problematiek en daarom is er bij de aanmelding altijd een korte telefonische inventarisatie/triage of overleg met de verwijzende huisarts.

Registraties en lidmaatschappen

  1. BIG geregistreerd Klinische Psycholoog en Psychotherapeut
  2. Kwaliteitsregister voor Psychotherapeuten, Supervisor en Leertherapie bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  3. Specialistisch lid en Supervisor en Leertherapeut van de Vereniging voor Persoonsgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
  4. Gecertificeerd lid van de International Society of Sandplay Therapy (ISST en NVST)
  5. Gekwalificeerd lid van de Vereniging voor Emotionally Focused Therapy (EFT)
  6. Gecertificeerd lid van de Vereniging voor Mindfulness (VVM)
  7. Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie NVGzP

Vergoedingsregelingen

De contractering bij vrijwel alle zorgverzekeraars zal binnen afzienbare tijd verlopen via 1NP, een landelijke GGZ instelling waar veel solo en duo vrijgevestigde praktijken bij zijn aangesloten. Binnenkort zal op onze website uitgebreidere informatie hierover vinden zijn. Ook met vergoeding blijft verrekening met openstaand Eigen Risico van toepassing.
Voor zelfbetaling geldt een tarief van 120 euro per sessie van 45 minuten en 15 minuten administratietijd. In sommige situatie kan ook een werkgever of Arbodienst de behandeling vergoeden.

Contactgegevens

Informatie en aanmelding uitsluitend via een email aan info@praktijkbd.nl
Spreekuurlocatie: momenteel Coehoornsingel 3 ( gebouw De Lunette) te Zutphen

Website

www.praktijkbd.nl

Wachttijd

8 weken.
Aanvullende informatie over de wachttijd vindt u in de algemene toelichting.
Geactualiseerd op 22-4-2024.