Wat is psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van gespecialiseerde psychische hulp die kan helpen als mensen psychische klachten of problemen hebben die zij niet zelf kunnen oplossen. Psychotherapie heeft tot doel psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Het resultaat van de therapie is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden.

Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. Voor het welslagen van de therapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het kan zijn dat iemand zich (tijdelijk) slechter voelt of het idee heeft vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie.

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Meer informatie daarover is onder meer te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Veelal bestaat de therapie uit gesprekken tussen een cliënt en een psychotherapeut. Oefeningen, rollenspellen, opdrachten en spelvormen kunnen een belangrijke plaats innemen. Soms richt de therapie zich op meerdere cliënten tegelijkertijd, in een groep of een gezin.