Vergoeding

Behandeling binnen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ wordt (afgezien van het wettelijk eigen risico) volledig vergoed vanuit het basispakket, mits uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Indien de psychotherapeut geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan hangt de vergoeding af van uw soort verzekering. Bij een volledige restitutiepolis wordt alles vergoed, bij een natura- of combipolis een door de verzekeraar vastgesteld percentage. De psychotherapeuten op deze site verschillen onderling wat betreft contracten met zorgverzekeraars; voor specifieke informatie kunt u de pagina’s van de afzonderlijke psychotherapeuten raadplegen.

Het is van belang bij een eventuele verandering van zorgverzekeraar uw psychotherapeut tijdig op de hoogte te stellen (onder meer in verband met de omzetplafonds zoals vastgesteld door de zorgverzekeraars).

Verwijsbrief

Om vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar mogelijk te maken is een verwijsbrief van uw arts noodzakelijk. Daarin moet worden vermeld of u wordt verwezen voor behandeling binnen de Basis GGZ of de Specialistische GGZ en om welke (vermoedelijke) diagnose het gaat. De verwijzing mag worden geschreven door een huisarts, psychiater of bedrijfsarts.

Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat uw ziektekostenverzekering een algemeen eigen risico kent. Sinds 2016 gaat het om €385,- per jaar. Indien u een (vrijwillig) hoger eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar, zal deze dit hogere bedrag uiteraard in rekening brengen. Het eigen risico wordt aan het eind van uw behandeling of na een jaar behandeling bij u gedeclareerd door de  zorgverzekeraar. Meer informatie over het eigen risico leest u hier.