Tanja den Blijker

Profiel

In mijn praktijk geef ik psychotherapie en relatietherapie aan volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 18 jaar. Ik werk in de psychotherapie zowel inzichtgevend, steunend  als cognitief. Het gaat in deze therapie doorgaans om het ontdekken, herkennen en begrijpen van vaak onverwerkte ervaringen en de daarbij opgekomen gevoelens en ontstane problemen. Dat betekent dat ik samen met u probeer om uw problemen, uw gevoelens en terugkerende patronen die u belemmeren in uw leven, te begrijpen zodat we er samen meer helderheid over krijgen. Vaak wordt in deze vorm van psychotherapie duidelijk dat de problemen van ‘nu’  te maken hebben met vroegere ervaringen en/of problemen die u eerder heeft gehad in uw leven. Gaande deze therapie kunt u doorgaans, alleen wanneer u dat zelf wilt, gaan veranderen in een richting die voor u meer wenselijk is. De duur van de psychotherapie wordt niet van tevoren bepaald: de therapie duurt  zo kort als mogelijk is en zo lang als nodig is. Dat is voor iedereen verschillend.

Specialisaties

De afgelopen jaren heb ik me, behalve in de inzichtgevende therapieën, ook gespecialiseerd in relatietherapie volgens de Emotionally Focused Therapy, ontwikkeld door Susan Johnson. Ik heb persoonlijke affiniteit met problemen die zijn ontstaan bij mensen door ervaringen m.b.t. de tweede wereldoorlog, zowel bij de eerste generatie als de tweede of derde generatie. Voor de verwerking van sommige traumatische gebeurtenissen pas ik E.M.D.R. therapie toe.

Naast mijn werk in mijn eigen praktijk werk ik als psychotherapeute bij de instelling GGZON in Oldenzaal.

Supervisie

Ik geef supervisies aan psychologen en aan GZ-psychologen in opleiding.

Registraties en Lidmaatschappen

Ik ben oorspronkelijk afgestudeerd als psychologe aan de Rijks Universiteit Leiden. Mijn registraties daarna : bij het ministerie van V.W.S. als psychotherapeute sinds 1997, als Gezondheidszorgpsychologe sinds 1999 en als gespecialiseerd klinisch psychologe sinds 2007.
Ik ben lid van de N.V.P. (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), en asp. lid van de N.V.P.P. (Nederlandse Vereniging Voor Psychoanalytische Psychotherapie).
Ik ben supervisor voor  psychologen en voor GZ –psychologen in opleiding.

Vergoedingen/ betalingen

In verband met de huidige ontwikkelingen waarbij zorgverzekeraars zich bij gecontracteerde zorgaanbieders in toenemende mate gaan bemoeien met de inhoudelijke kant van de behandelingen en de wijze waarop ik mijn behandelpraktijk moet inrichten, heb ik er voor gekozen om per 2014 geen contract meer met verzekeraars af te sluiten. Dit kan consequenties hebben voor de mate waarin uw behandeling vergoed wordt.
Daarnaast wil ik u wijzen op de bestaande mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenoemde “opt-out” regeling. Deze regeling betekent dat u bezwaar kunt maken tegen de uitwisseling van persoonlijke informatie als diagnose- en behandelgegevens. Verzekeraars zijn verplicht bij een dergelijk bezwaar uw behandeling te vergoeden volgens de met u overeengekomen polisvoorwaarden (en dus geen lager percentage te vergoeden) en mogen geen aanvullende voorwaarden stellen: niet aan u en niet aan mij als behandelaar.
Ik kan u hierover verder informeren. Nadere informatie kunt u hierover vinden op de website van Stichting KDVP, de stichting die zich met succes via juridische procedures inzet voor behoud van privacy en beroepsgeheim bij de behandeling van psychische klachten.
In mijn praktijk bestaat ook de mogelijkheid om uw behandeling geheel voor eigen rekening te nemen en per gesprek te betalen.Daarnaast is het mogelijk om voor 2015 de therapie per restitutie vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar.

Contactgegevens

Mijn praktijk is gevestigd aan de Ruysdaelstraat 7, 7204 CC in Zutphen. Voor aanmeldingen en vragen kunt u inspreken op mijn telefoonnummer 06 – 12536668. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

Wachttijd

Mijn wachtlijst is gesloten, ik neem geen nieuwe aanmeldingen meer aan.
Aanvullende informatie over de wachttijd vindt u in de algemene toelichting.
Geactualiseerd op 23-8-2018.