Nicky Dijkstra

Profiel

Ik ben sinds 36 jaar vrijgevestigd als klinisch psycholoog met een gecombineerde solo-praktijk voor eerstelijns psychologische zorg (basis GGZ) en psychotherapie (tweedelijns specialistische GGZ ) voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Ik heb met de meeste zorgverzekeringen contracten afgesloten voor zowel de BGGZ als de SGGZ.

In de relatie met de cliënt zijn voor mij de volgende aspecten het belangrijkst: het afstemmen van de behandeling op de behoeften en de mogelijkheden van de cliënt en het zorgvuldig omgaan met de vertrouwensrelatie. Ik werk dan ook vanuit verschillende invalshoeken, afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. Samen met de cliënt wordt een behandelplan op maat opgesteld. Bij de één zal het accent bij de therapie vooral op het hier en nu gericht zijn, terwijl bij de ander mogelijk meer nadruk zal liggen op het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van de klachten en deze te begrijpen vanuit de achtergrond van eerdere ervaringen. Ook een combinatie van beide behandelingsvormen kan plaatsvinden. Uiteraard vormen herstel van evenwicht en het voorkòmen van klachten in de toekomst een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Specialisaties

  • Individuele- en partnerrelatietherapie.
  • Cognitieve gedragstherapie gericht op verschillende klachtengebieden.
  • Kortdurende oplossingsgerichte therapie.
  • EMDR, een vorm van traumabehandeling, zowel bij eenmalige trauma’s als bij chronische traumatisering.
  • Inquiry- Based Stress Reduction (gebaseerd op The Work van Byron Kathie)

Voor uitgebreidere informatie m.b.t. de klachten/problemen, waarmee u bij mij terecht kunt en de behandelingsvormen verwijs ik u graag naar mijn website.

Registraties en Lidmaatschappen

Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog in 1980 aan de R.U. Utrecht. Tijdens mijn doctoraalstudie en na mijn afstuderen ben ik betrokken geweest bij diverse onderzoeken aan de R.U.U. naar o.a. paniekstoornissen, sociale fobieën en specifieke fobieën.
Vanaf 1981 heb ik een solopraktijk als klinisch psycholoog. Sinds 1986 ben ik gevestigd in Brummen.
Ik ben geregistreerd als Klinisch psycholoog BIG en Gezondheidszorgpsycholoog BIG.
Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en supervisor van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt).

Contactgegevens

Mw. drs. N.F.F. Dijkstra-de Wolf, klinisch psycholoog
Zutphensestraat 17
6971 EE Brummen
tel.: 0575 564066 ( b.g.g. kunt u inspreken op de voice-mail, ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug)
BIG registr.nr. : 29049205525

Website

www.psychologenpraktijkenbrummen.nl

Wachttijd

I.v.m. afbouw van mijn praktijk neem ik geen nieuwe cliënten meer aan.
Aanvullende informatie over de wachttijd vindt u in de algemene toelichting.
Geactualiseerd op 20-11-2019.