Louise Bredero

Profiel

Ik heb een kleine praktijk in Zutphen. Ik werk inzichtgevend, met een combinatie van werkvormen uit verschillende therapiestromingen. De therapie is vooral gericht op betekenisgeving en ontwikkeling en is minder klachtgericht dan sommige andere therapiestromingen.
Door mijn ervaringen in gesprekken met cliënten alsook door mijn persoonlijke leerproces heb ik een eigen manier van werken gevormd, waarbij transparantie en gelijkwaardigheid kernbegrippen zijn. Therapie zie ik als een manier om met behulp van een ander je eigen antwoorden te vinden. Daarheen voeren verschillende wegen, samen kijken we welke weg mogelijk bij u past.
Mijn wachttijd is kort. Binnen twee weken kunt u terecht voor een intakegesprek.
Ik heb geen contracten met verzekeraars en werk niet met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Dit betekent dat u de behandeling zelf moet betalen en de declaratie niet bij de verzekeraar kan indienen.

Specialisaties

  • Inzicht-gevende, cliëntgerichte psychotherapie
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Focussen (een lichaamsgerichte, cliëngerichte therapietechniek)
  • Biografisch werken (ontdekken van samenhang en betekenis in je levensweg)

Registraties en Lidmaatschappen

Ik ben afgestudeerd psycholoog en psychotherapeut.
BIG geregistreerd als psychotherapeut.
Lid van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten).

Aanmelding

U kunt zich aanmelden per e-mail of per telefoon. We kunnen dan een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, erop gericht om te bepalen of u bij mij op uw plek bent.

Contactgegevens

Tel: 06 26053622. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.
E-mail: psychotherapiedeinnerlijkemens@xs4all.nl

Website

https://psychotherapiedeinnerlijkemens.nl/

Wachttijd

2 weken.
Aanvullende informatie over de wachttijd vindt u in de algemene toelichting.
Geactualiseerd op 18-2-2019.