Laura van Eik

Profiel

De Praktijk voor Coaching en Psychotherapie (2001) biedt basis- en gespecialiseerde psychotherapeutische hulp en begeleiding bij tal van klachten en ontwikkelingsvragen. Het betreft een solopraktijk met meerdere samenwerkingsverbanden met therapeuten, artsen en specialisten, zowel binnen het reguliere als het alternatieve circuit.

Specialisaties

Zowel volwassenen als adolescenten (18 jaar en ouder) kunnen zich aanmelden voor individuele therapie/begeleiding. Indien hiertoe aanleiding is kan de partner worden uitgenodigd. Het uitgangspunt van de therapie is het leven van nu tegen de achtergrond van de eerdere eigen ontwikkeling en het systeem waarin men is opgegroeid. Klachten worden gezien als conflicten, waarin de wens tot verder groeien is ‘verpakt’. Er wordt gebruik gemaakt van psychoanalytische inzichten, maar ook van methoden als IBSR (Byron Katie) en Mindfulness. EMDR kan een belangrijke plaats innemen binnen de behandeling.
Ook mensen met een BDE (bijna-dood-ervaring) kunnen contact opnemen.

Registraties en lidmaatschappen

Mw Drs Laura C. van Eik (1962, ‘s-Gravenhage) studeLVVP Visitatielogoerde Psychologie aan de UvA (1993), Psychoanalytische Psychotherapie en Systeemtherapie (1998) en de specialistische opleiding Psychoanalytische Psychotherapie (2001), alle te Amsterdam. Daarnaast volgde zij EMDR-opleidingen en de training Mindfulness. Zij werkte op meerdere locaties in het land, tevens als gerechtelijk deskundige en hoofd behandeling binnen diverse (ook forensische) instituten. Zij is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog/klinisch psycholoog en psychotherapeut, alsmede gecertificeerd EMDR-, IBSR- en Mindfulness therapeut. Met ingang van 1-1-2022 bestaat ook de mogelijkheid ‘Opstellingen van het Verlangen’ te doen volgens de methode van Franz Ruppert (Identiteitsgerichte Psychotraumatherapie / IoPT). Daarnaast is zij ook werkzaam als coach en beeldend kunstenaar.
Zij beschikt over een kwaliteitsstatuut.
Lidmaatschappen: NIP, NVP, LVPP, NVPP, VEN

Vergoeding/tarieven

Met ingang van 1 januari 2016 zijn geen contracten met verzekeraars meer afgesloten (over de achtergrond hiervan zie de websites van Zorg voor KwaliteitStichting KDVP en DeVrijePsych). Praktisch houdt dit in, dat de behandeling voor volledige vergoeding in aanmerking komt, indien er sprake is van een restitutiepolis (let op: het moet gaan om een zuivere restitutiepolis). In geval van een naturapolis wordt door de verzekeraar slechts een percentage vergoed en dient het resterende te worden bijbetaald (dit resterende bedrag kan bij onvoldoende financiële middelen gedeeltelijk worden kwijtgescholden). In beide situaties geldt, dat door de verzekeraar aanspraak kan worden gemaakt op het eigen risico.
In geval van een zg. overig zorgproduct (OZP) is er sprake van zorgverlening die niet wordt vergoed (bv werkproblematiek, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen). Hiervoor geldt een zelf te betalen uurtarief van 100 euro.
Indien de therapie/begeleiding uit eigen middelen wordt betaald geldt een uurtarief van 100 euro (50 min. gesprekstijd en 10 min. administratie).
Indien de werkgever opdrachtgever is of in geval van coaching (btw) wordt maandelijks een nota opgemaakt. Het uurtarief is 120 euro.
In geval van niet-verschijnen of afbellen korter dan 24 uur van te voren wordt een afspraak in principe via een aparte, zelf te betalen papieren declaratie in rekening gebracht.

Contactgegevens

Boekholtstraat 11, 6981 CV Doesburg.
Telefoon: 0313-419697, e-mail: lauracvaneik@gmail.com

Beëindiging praktijk

In verband met vertrek naar het buitenland zal mijn praktijk met ingang van 1 mei 2023 gesloten zijn. Derhalve worden vanaf nu geen nieuwe therapieën meer gestart.