Jet Jacobs

Profiel

Mijn naam is Jet Jacobs, ik ben GZ psycholoog, psychotherapeut en psychoanalytica in opleiding. U kunt bij mij terecht voor psychotherapie, psychoanalyse, partner relatie therapie en supervisie. Mijn praktijk psychotherapie en psychoanalyse is een vrijgevestigde praktijk voor adolescenten en volwassenen. De praktijk is gericht op behandeling van adolescenten (18+) en volwassenen voornamelijk binnen de Specialistische GGZ. De behandeling binnen de praktijk is vooral gericht op al langer bestaande en /of complexe problematiek, waarvoor eerdere hulp onvoldoende bleek of geen blijvend resultaat heeft gehad. De geboden therapieën zijn relatie- en ontwikkelingsgericht vanuit een psychoanalytisch referentiekader. Dat houdt in dat er altijd gekeken wordt naar de persoon achter de klachten. In overleg wordt er besproken wat nodig en mogelijk is en of de behandeling korter kan of langer moet. Mogelijke vormen van therapie in de praktijk zijn individuele psychotherapie, psychoanalyse, relatietherapie. Voor iedere behandeling is een verwijzing van de huisarts voor of generalistische Basis- of voor Gespecialiseerde GGZ nodig.

Specialisaties

  • Individuele inzicht gevende psychotherapie vanaf 18 jaar.
  • Psychoanalyse
  • Partnerrelatietherapie
  • Supervisie aan GZ psychologen en psychotherapeuten in opleiding
  • Coaching

Registraties en lidmaatschap

BIG geregistreerd GZ psycholoog en BIG geregistreerd psychotherapeut, kandidaat psychoanalytica.

LVVP – Landelijke Vereniging voor Psychotherapie
NVP – Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
NPaV – kandidaat lidmaatschap Nederlandse Psychoanalytische Vereniging
EFT – Emotional Focused Therapie

Vergoeding

Psychotherapie in de basis GGZ of de specialistische GGZ wordt, afhankelijk van uw verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed uit de basisverzekering. Informatie over de vergoeding kunt u vinden op mijn website. U kunt mij mailen of bellen als u vragen heeft over de vergoeding.

Contact gegevens

Jet Jacobs, Oude Kanonsdijk 66, 7205 AR Zutphen.
Telefoon: 0622006095
E-mail: jetjacobs17@gmail.com

Website

www.jetjacobs-psychotherapeutzutphen.nl

Wachttijd

6 maanden.
Aanvullende informatie over de wachttijd vindt u in de algemene toelichting.
Geactualiseerd op 2-7-2024.