Hanneke van der Graaf

Profiel

Als klinisch psycholoog-psychotherapeut in een solopraktijk bied ik behandeling aan volwassenen vanaf 21 jaar. Naast professionaliteit en deskundigheid in het behandelaanbod zijn de persoonlijke match en zorgvuldigheid in het omgaan met de vertrouwensrelatie voor mij van wezenlijk belang.

Psychotherapie richt zich op patronen van gedrag, denken of voelen, die voorheen vaak noodzakelijk of functioneel zijn geweest en die in het heden klachten opleveren. Hoewel klachten in het begin van de therapie vaak de meeste aandacht vragen in het belang van herstel van evenwicht, is ontwikkeling van de persoonlijkheid meestal nodig om terugval op de langere termijn te voorkomen. Ieder mens heeft daarbij zijn eigen verhaal en specifieke voorkeuren voor behandelmethoden. Afstemming op de behoeften van de cliënt, gelijkwaardigheid in de behandelrelatie en motivatie van de cliënt zijn mijns ziens basisvoorwaarden voor ontwikkeling met behulp van psychotherapie.

In mijn manier van werken sta ik open voor (samenwerking met) complementaire behandelmethoden als acupunctuur, heartcoherentietrainining, massage, yoga, hardlopen en mindfulness. Uit wetenschappelijk onderzoek en mijn ervaring is gebleken dat deze methoden het behandeleffect kunnen versterken.

Ik werkte voorheen bij Dimence (destijds RIAGG) en GGNet. In 2004 starttte ik mijn eigen praktijk in deeltijd. Sinds oktober 2010 werk ik fulltime in mijn eigen praktijk. Ik werk graag samen met diverse instellingen en vrijgevestigde collega’s en maak deel uit van verschillende intervisiegroepen.

Ik ben supervisor voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie en geef leertherapie voor clienten in opleidng tot klinisch psycholoog en/of psychotherapeut.

Specialisaties

  • Cognitieve gedragstherapie gericht op verschillende klachtengebieden.
  • Schemagerichte psychotherapie, gericht op langerdurende patronen in het functioneren die belemmerende klachten opleveren.
  • EMDR, een vorm van traumabehandeling, zowel voor eenmalig trauma’s als chronische traumatisering.
  • Mindfulness, een methode waarbij gebruik gemaakt wordt van alledaagse vormen van meditatie en aandachtsoefeningen.

Registraties en Lidmaatschappen

  • Doctoraalstudie Klinische psychologie en Ontwikkelingspsychologie.
  • Postdoctorale opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en tot Klinisch psycholoog (BIG)-psychotherapeut (BIG).
  • Geregistreerd lid en supervisor/leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT).
  • Geregistreerd lid  en practionor van de Vereniging EMDR Nederland.
  • Lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).
  • Lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Vergoeding

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract voor de basisverzekering van zowel de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ, waarbij een eigen risico voor de basisverzekering geldt (zie Aanmelding en Vergoeding).
Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen via mijn mobiele nummer of email.

Contactgegevens

Praktijkadres: Laarstraat 83, 7201 CC Zutphen
Telefoonnummer: 06-15560986
E-mail: hannekevandergraaf@icloud.com

Website

www.hannekevandergraaf.nl

Wachttijd

Momenteel kan ik helaas geen nieuwe behandelingen starten. Pas over een half jaar kan ik overzien of er dan gelegenheid is voor het starten van een behandeling. De wachttijd is 6 maanden (26 weken). Het is niet zinvol nu aan te melden; ik hanteer dus geen wachtlijst. Elders op deze website staan psychotherapeuten beschreven die eerder kunnen starten.
Aanvullende informatie over de wachttijd vindt u in de algemene toelichting.
Geactualiseerd op 22-4-2024.