Gerrie Bleijenberg

Profiel

Gerrie Bleijenberg heeft samen met haar partner Wouter Bleijenberg een gecombineerde praktijk voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ met vestigingen in Zutphen, Dieren en Eerbeek.
Gerrie Bleijenberg heeft een jungiaans analytische achtergrond en werkt indien mogelijk vanuit een psycho-analytisch referentiekader, waarin de onbewuste aspecten van de problematiek worden geverbaliseerd en geïntegreerd. In de eerstelijnszorg is dit niet altijd haalbaar en maakt zij gebruik van een meer generalistische aanpak.

De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het werken met mindfulness based psychotherapie en geeft zij jaarlijks verschillende trainingen waarin het psychotherapeutisch proces centraal staat. Een belangrijk aspect hierin vormt het ook op fysiek niveau leren herkennen en waarnemen van gevoelens en gedachten waardoor er extra dimensie aan het behandelingsproces wordt gegeven. In de praktijk blijkt dit een zeer welkome aanvulling waar cliënten veel houvast aan ervaren.

Openheid voor de existentiële dimensie van problematiek vormt een integraal onderdeel van haar werk als psychotherapeut.

De samenwerking met verwijzende huisartsen en instanties wordt zeer op prijs gesteld om tot een geïntegreerde behandeling te komen.

Specialisaties

Naast de gebruikelijke cliëntgerichte psychotherapie worden mindfulness, EMDR en Sandplay Therapie toegepast. Voor persoonlijkheidsproblematiek wordt gewerkt vanuit het psychoanalytisch referentiekader.

Sinds kort worden er ook modules voor internettherapie aangeboden ( E-health, o.a. Beating the Blues).

In de praktijk werken circa 15 psychologen, waaronder basispsychologen, GZ psychologen, Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen. Wouter en Gerry Bleijenberg zijn bevoegd hoofdbehandelaar.

Vergoedingsregelingen

De contractering bij vrijwel alle zorgverzekeraars verloopt via Mentaal Beter, een landelijke GGZ instelling waar tientallen vrijgevestigde praktijken bij zijn aangesloten. Vanaf 2014 bieden wij zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ aan. Op onze website kunt u uitgebreidere informatie hierover vinden.

Registraties en Lidmaatschappen

Drs. G.M.M. Bleijenberg (1957) studeerde klinische psychologie en godsdienst/cultuur psychologie aan de RU te Nijmegen. Na haar opleiding in 1986 is zij werkzaam geweest in een vrijgevestigde psychologenpraktijk, samen met haar partner. Inmiddels bestaat hun praktijk meer dan 25 jaar en is uitgegroeid naar een groepspraktijk met verschillende locaties en 17 medewerkers.

Registraties: Gezondheidszorgpsycholoog (BIG), Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut (BIG), Lid Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie, Lid vereniging Kinder en Jeugd Psychotherapie, lid L.V.E. ( landelijke vereniging eerstelijnspsychologen), opgeleid in EMDR, lid nationale Society for Sandplay Therapy, Gecertificeerd mindfulness trainer.

De praktijk bezig sinds 2009 het kwaliteitskeurmerk HKZ en is tevens een erkende opleidingspraktijk voor GZ-psychologen van het SPON te Nijmegen en een stageplaats voor Masterstudenten Klinische Psychologie. De praktijk is aangesloten bij Mentaal Beter. De praktijk is gecertificeerd NEN-EN/ISO9001 en is tevens een erkende opleidingspraktijk voor GZ-psychologen en Psychotherapeuten.

Contactgegevens

Centrale aanmelding en secretariaat: Spankerenseweg 37, 6951 CE Dieren, Tel. 0313 – 416100
Locatie Zutphen: Coehoornsingel 3 – 07, De Lunette. Tel. 0575-515004
Locatie Eerbeek: Loeneseweg 88-A, 6961 CT Eerbeek, Tel. 0313-416100
Email: g.bleijenberg@praktijkbd.nl

Website

www.praktijkbd.nl

Wachttijd

Jeugdzorg 7 weken, volwassenenzorg 8 weken.
Aanvullende informatie over de wachttijd vindt u in de algemene toelichting.
Geactualiseerd op 22-3-2022.