Copyright

Het auteursrecht op deze website, inclusief alle teksten, afbeeldingen en foto’s, berust bij Psychotherapeuten Zutphen. Gebruik van teksten, afbeeldingen en foto’s van deze website in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Door middel van een link of anderszins verwijzen naar pagina’s op www.psychotherapeutenzutphen.nl mag natuurlijk altijd.