Aanmelding

In overleg met de huisarts of bedrijfsarts bepaalt de cliënt of hij of zij doorverwezen wil worden naar een psychotherapeut. Cliënten kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met één van de psychotherapeuten op deze website. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een wachttijd.

Verschil Basis GGZ en Specialistische GGZ

Vanaf 2014 wordt er binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) onderscheid gemaakt tussen Basis (Generalistische) GGZ en Specialistische GGZ. Binnen de Basis GGZ wordt de voormalige eerstelijnspsychologische zorg behandeld: de behandeling van lichte tot matige problematiek. De behandeling binnen de Basis GGZ is verdeeld in drie productgroepen: kortdurend, middellang en intensief. Van te voren wordt er met u afgesproken binnen welke productgroep uw klachten behandeld zullen worden.
Binnen de Specialistische GGZ (waaronder psychotherapie valt) worden meer complexe klachten behandeld (voormalige tweede lijn).
Meer informatie vindt u hier.